Yayın Evi : Diyanet İşleri Başkanlığı

İnfak - Hayatın Bereketi

Kolektif

Özet

Kişinin sahip olduğu maddi ve manevi her tür nimetten başkalarını da yararlandırmanın ifadesi olan infak; medeniyetimizin ve Müslüman hayatının en önemli tezahürlerindendir.

Zira bilgi, hikmet ve marifet rükunları üzerine oturmuş, iman, kulluk ve güzel ahlakla tezyin edilmiş İslam medeniyeti esas itibariyle bir infak medeniyetidir.

 

(Tanıtım Bülteninden)